Biểu ngữ lưới màu xám

Hỗ trợ của 3M cho việc In ấn

Nhận giải đáp cho các thắc mắc về các sản phẩm in ấn của 3M.

Hãy hợp tác cùng nhau! Các sản phẩm của 3M không ngừng phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn cần trợ giúp để tìm sản phẩm phù hợp cho dự án của mình hoặc có câu hỏi khác về các giải pháp của 3M, hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với Chúng tôi về các Sản phẩm và Ứng dụng trong In ấn

Địa Chỉ
3M Việt Nam
3M Bộ phận Vật liệu Tiên tiến
20F Mapletree Business Center
1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7 
TP.HCM, Việt Nam
SĐT: +84 28 5416 0132 


 • Evaporation Boats

  Địa Chỉ
  3M Vietnam
  3M Advanced Materials Division
  20F Mapletree Business Center
  1060 Nguyen Van Linh, Quận 7
  HCMC, Vietnam
  SĐT: +84 28 5416 0132

 • Flexographic Plate Mounting

  Địa Chỉ
  3M Vietnam
  3M Advanced Materials Division
  20F Mapletree Business Center
  1060 Nguyen Van Linh, Quận 7
  HCMC, Vietnam
  SĐT: +84 28 5416 0132

 • Splicing & Cover Tapes

  Địa Chỉ
  3M Vietnam
  3M Advanced Materials Division
  20F Mapletree Business Center
  1060 Nguyen Van Linh, Quận 7
  HCMC, Vietnam
  SĐT: +84 28 5416 0132

 • Wear Components

  Địa Chỉ
  3M Vietnam
  3M Advanced Materials Division
  20F Mapletree Business Center
  1060 Nguyen Van Linh, Quận 7
  HCMC, Vietnam
  SĐT: +84 28 5416 0132

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu email của bạn trong vòng 24 - 48 giờ làm việc.

 • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Gửi

Xin lỗi của chúng tôi ...

Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn.

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!