1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Băng dính
 4. Băng dính gắn tấm in nổi bằng khuôn mềm
 5. BĂNG KEO DÁN BẢNG IN 3M™ CUSHION-MOUNT™ PLUS E1015H, TRẮNG, 54 IN X 25 YD, DÀY 15 MIL

BĂNG KEO DÁN BẢNG IN 3M™ CUSHION-MOUNT™ PLUS E1015H, TRẮNG, 54 IN X 25 YD, DÀY 15 MIL

3M ID 70002019647
 • Băng keo xốp tráng đôi 0,015 inch (0,38 mm) có tính năng thoát khí với công nghệ kết dính mặt tấm được thiết kế để chống lại sự nâng mép trên tấm in flexo
 • Có bọt mật độ trung bình tiêu chuẩn, lý tưởng để in kết hợp các chất rắn và xử lý với các chấm bán sắc
 • Màu trắng của bọt cho biết bọt tiêu chuẩn, mật độ trung bình
 • Liên kết an toàn tấm photopolymer uốn dẻo với ống bọc in hoặc ống trụ thép để ngăn việc nâng mép tấm trong quá trình in
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Gắn tấm photopolimeric của bạn để in hình trụ bằng Băng keo dán bảng in 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H. Băng keo xốp tráng đôi, trắng, dày 0,38 mm của chúng tôi có tính năng thoát khí với độ bám dính mặt tấm cao. Nó được sử dụng cho các công việc kết hợp.

 • Băng keo xốp tráng đôi 0,015 inch (0,38 mm) có tính năng thoát khí với công nghệ kết dính mặt tấm được thiết kế để chống lại sự nâng mép trên tấm in flexo
 • Có bọt mật độ trung bình tiêu chuẩn, lý tưởng để in kết hợp các chất rắn và xử lý với các chấm bán sắc
 • Màu trắng của bọt cho biết bọt tiêu chuẩn, mật độ trung bình
 • Liên kết an toàn tấm photopolymer uốn dẻo với ống bọc in hoặc ống trụ thép để ngăn việc nâng mép tấm trong quá trình in