1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Băng dính
 4. Băng dính nối liệu và dán lại
 5. BĂNG KEO NỐI CUỘN 3M™ 8387, MÀU TÍM, 50 MM X 50 M, 7 MIL

BĂNG KEO NỐI CUỘN 3M™ 8387, MÀU TÍM, 50 MM X 50 M, 7 MIL

3M ID 70006766078
 • Keo dán hiệu suất cao được thiết kế để nối phim
 • Lớp tách được thiết kế để nối nhất quán ở tốc độ cao
 • Cấu trúc không sợi giúp ngăn ngừa lỗi in
 • Lớp nền kết dính đầy đủ để cải thiện việc xử lý và thiết lập mối nối dễ dàng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

3M™ Splittable Flying Splice Tape 8387 là loại băng keo hai lớp phủ 7 mil của chúng tôi có thể tách thành hai băng một mặt.

 • Keo dán hiệu suất cao được thiết kế để nối phim
 • Lớp tách được thiết kế để nối nhất quán ở tốc độ cao
 • Cấu trúc không sợi giúp ngăn ngừa lỗi in
 • Lớp nền kết dính đầy đủ để cải thiện việc xử lý và thiết lập mối nối dễ dàng