Các Sản phẩm cho Ngành In

  • Các sản phẩm phục vụ việc in Flexo của 3M và các sản phẩm in ấn khác được thiết kế để đảm bảo chất lượng, đơn giản hóa các công việc và tăng hiệu quả trong suốt quá trình bạn thực hiện in ấn — từ việc tạo độ chắc chắn phù hợp dưới tấm khuôn in Flexo, đến nối hai cuộn trên một máy in đang chạy với tốc độ 2200 feet/phút . Bạn đang tìm cách nâng cao hiệu suất in ấn của mình? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ngay tại đây.


Các Sản phẩm cho Ngành In