Băng keo nối cuộn dùng cho in báo

  • Bất kể bạn sử dụng kiểu nối cuộn nào, 3M™ Splicing Solution (Các Giải pháp Nối cuộn 3M™) dùng cho in báo cung cấp các giải pháp nối cuộn mà bạn cần để tạo ra mối nối đồng nhất, chắc chắn mọi lúc. Chuyển sang 3M để tiết kiệm thời gian, tăng sản lượng và giảm lãng phí.