3M Khẩu trang bảo vệ hô hấp dành cho An toàn lao động

28 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (28)

28 Sản phẩm

Filter Class

Respirator Size

Exhalation Valve

Assigned Protection Factor

Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 8233, N100, 20 Cái/Thùng Khẩu trang lọc khói hàn 3M™ 8212, N95, với phần đệm giữa khẩu trang với gương mặt 80 cái/thùng Khẩu Trang Lọc Bụi 3M™ 8516, N95, Làm Giảm Mùi Hơi Axít, 80 Cái/Thùng Khẩu Trang Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9501+, KN95 AS/NZS P2, 500 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9542V, Có Van, Tiêu Chuẩn AS/ANZS P2, 200 Cái/Thùng Khẩu Trang Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 8577, 80/Thùng Khẩu Trang Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9502+, N95 AS/NZS P2, 500 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ Aura™ 9332A+, P3, 120 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9001, 500 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Hơi Hữu Cơ 3M™ 9914K, GP1, 100 Cái/Thùng Khẩu trang chống bụi 3M 8210, tiêu chuẩn N95, 160cái/hộp Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 8210, N95, 160 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 8822, P2, Có Van Một Chiều, 240 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9002, 500 Cái/Thùng Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M™ Aura 9211+, N95 Khẩu Trang Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ VFlex™ 9105, N95, 400 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9542, Tiêu Chuẩn AS/ANZS P2, 250 Cái/Thùng Khẩu Trang Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ Aura™ 9010, 50 Cái/Hộp, 10 Hộp/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9001V, 250 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9541V, Có Van, Cỡ Nhỏ/Vừa, Tiêu Chuẩn AS/ANZS P2, 20 Cái/Hộp, 10 Hộp/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Và Hơi A-xít 3M™ 8246, Tiêu Chuẩn P2, R95 NIOSH, 120 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Và Hơi Hữu Cơ 3M™ 8247, GP2 và R95 NIOSH, 120 Cái/Thùng Khẩu Trang Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9502+, N95 AS/NZS P2, 500 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9541, Cỡ Vừa Lớn, Tiêu Chuẩn AS/ANZS P2, 25 Cái/Hộp, 10 Hộp/Thùng
Next