1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

3M Mặt nạ thở dùng một lần

dành cho An toàn lao động

20 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (20)

20 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Filter Class

Respirator Size

Exhalation Valve

Assigned Protection Factor

Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 8233, N100, 20 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi 3M™ 8516, N95, Làm Giảm Mùi Hơi Axít, 80 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9542V, AS/ANZS P2, 20 Cái/Hộp Khẩu trang lọc bụi và hơi hữu cơ 3M™ 9913, GP1 Khẩu Trang Lọc Bụi Và Hơi Hữu Cơ 3M™ 8247, GP2 và R95 NIOSH, 120 Cái/Hộp Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 9001V Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9541, AS/ANZS P2, 25 Cái/Hộp Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9001, Màu Trắng Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M 8822, P2 Khẩu trang lọc bụi và hơi a-xít 3M™ 8246, P2 và R95 NIOSH Khẩu Trang Lọc Bụi Hơi Hữu Cơ 3M™ 9914K, GP1, 100 Cái/Thùng Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9541V, AS/ANZS P2, 20 Cái/Hộp Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9542, AS/ANZS P2, 25 Cái/Hộp Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M 9002, P1 Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M™ Aura 9332A+, P3 Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 8210, N95, 20 Cái/Hộp Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 9033, màu xanh Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 8511, N95 80 Cái/Thùng Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M™ Aura™ 9010 Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M™ Aura 9211+, N95
Next