1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
  4. Bảo vệ hô hấp
  5. Khẩu trang bảo vệ hô hấp
  6. Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9002, P1, 500 Cái/Thùng

Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp 3M™ 9002, P1, 500 Cái/Thùng

  • 3M ID 7000010333

Đạt tiêu chuẩn P1: lọc được tối thiểu 80% bụi và sol khí không có gốc dầu

Thanh điều chỉnh độ kín trên mũi có thể điều chỉnh tạo độ kín khít của khẩu trang với gương mặt, tăng khả năng bảo vệ

Dây mang qua tai, và kích thước lớn phù hợp với những người có khuôn mặt vừa

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Đạt tiêu chuẩn P1: lọc được tối thiểu 80% bụi và sol khí không có gốc dầu
  • Thanh điều chỉnh độ kín trên mũi có thể điều chỉnh tạo độ kín khít của khẩu trang với gương mặt, tăng khả năng bảo vệ
  • Dây mang qua tai, và kích thước lớn phù hợp với những người có khuôn mặt vừa
  • Thiết kế dạng gấp, dễ mang theo

Khẩu trang ngăn bụi từ các hoạt động chế biến khoáng sản bao gồm than, quặng sắt , silica , bông , bột và một số chất khác có nồng độ lên đến mười lần nồng độ tiếp xúc theo Tiêu chuẩn sức khỏe nghề nghiệp hoặc theo quy định của địa phương. Khẩu trang được thiết kế dạng gấp và đóng gói riêng lẻ.

Thuộc tính tiêu biểu