Khẩu trang dùng trong y tế 3M 1860, 120cái/hộp

3M ID 70070612364