Khẩu trang dùng trong y tế 3M 1860, 120cái/hộp

  • 3M ID 7000002005

Thuộc tính tiêu biểu