1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu nhám
  4. Đá mài
  5. Bánh mài nhẵn và hoàn thiện

3M Bánh mài nhẵn và hoàn thiện

20 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (20)

20 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Đường kính tổng (hệ Mét)

Center Hole Diameter (Metric)

Face Width (Metric)

Vật liệu mài mòn

Lớp

Bánh Mài Phá Ba Via Scotch-Brite™ EX3, X3-WL, 9S Fine, 8 in x 1 in x 3 in, 3/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/2 in x 3/8 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 20 Bánh/Thùng Banh mài nỉ, do hat tinh, qui cach 6IN Bánh Mài Đơn Nhất Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr và Finish PRO, TR, 3 in x 1/8 in x NH, 8C CRS +, 10 Mỗi Bên Trong, 40/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ EXL Deburring, 8 in x 2 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Trung Bình (FIN), 2 Bánh/Thùng Bánh mài nỉ, do hat tinh, qui cach 12IN Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 3S, Độ Hạt Mịn (FIN), 60 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 8 in x 1 in x 1/2in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 2 Bánh/Thùng Bánh Mài Đơn Nhất Scotch-Brite™ Roloc™ XL-UR, 2 in x NH, 2S Fine, 15 Mỗi Bên Trong, 60/Thùng Bánh mài 7S-F 250X50X127AFC Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring Convolute Bun, LD-BN, Độ Cứng 7S, 150 mm x 610 mm x 25.4 mm, 1 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/2 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 30 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ EXL Deburring, 6 in x 1 in x 1 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Bánh Mài Đơn Nhất Scotch-Brite™ EXL, XL-UW, 8A Medium, 3 in x 1/8 in x 3/8 in, 40/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 40 Bánh/Thùng Banh mài ni, do hat tinh, qui cach 12IN Bánh wheel Scotch Brite mài phá độ cứng 7S, độ mịn tinh Fine, qui cách 200 x 15 Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 7S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Bánh Mài Đơn Nhất Scotch-Brite™ Deburr và Finish PRO, 2 in x 3/4 in x 1/4 in, 6C MED +, 20/Thùng