Nguyên Tắc Tài Trợ Của Công Ty 3M

 • Các Lĩnh Vực Trọng Tâm và Chu Kỳ Tài Trợ của 3M

  3M cố gắng tối đa hóa các tác động xã hội trong cộng đồng và hỗ trợ văn hóa phục vụ giữa mọi người. Để hiện thực hóa điều này, 3M hợp tác với các tổ chức hàng đầu phù hợp với phương hướng hoạt động của công ty và được chứng thực có tạo ra sự khác biệt trong ba lĩnh vực trọng điểm:
   

  • Giáo dục – 3M hỗ trợ các sáng kiến ​​thúc đẩy sự công bằng trong STEM và hoạt động kinh doanh cho các nhóm ít đại diện và có nguồn lực hạn chế. Mục tiêu của chúng tôi là giúp xây dựng nguồn nhân tài toàn cầu đa dạng bằng cách tăng cường sự quan tâm và nâng cao thành tích của học sinh trong ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

   Chu Kỳ Tài Trợ Giáo Dục:
   • Giáo dục Phổ thông: Tháng 4 đến tháng 6
   • Giáo dục Đại học: Tháng 7 đến tháng 9
  • Môi trường – tại những địa điểm 3M vận hành, chúng tôi đầu tư vào các sáng kiến thúc đẩy tính bền vững và quản lý môi trường trong các cộng đồng. 3M cam kết hỗ trợ các tổ chức tập trung bảo tồn, cải thiện chất lượng không khí và nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ các hoạt động học tập chất lượng cao về môi trường cho sinh viên.

   Chu Kỳ Tài Trợ Môi Trường:
   • Tháng 2 - tháng 4
 • Điều khoản & Điều kiện Tài trợ của 3M

  Các Điều khoản & Điều kiện của 3M áp dụng cho tất cả các khoản đầu tư của công ty 3M. Chấp nhận từ quỹ 3M sẽ cấu thành thỏa thuận. Xem các Điều khoản & Điều kiện đầy đủ tại đây.


Tiêu chuẩn

Ngoài việc phù hợp với các lĩnh vực và chiến lược trọng tâm của 3M, các tổ chức cần đáp ứng các tiêu chí sau và phải phục vụ Cộng đồng 3M. Xem các địa điểm của cộng đồng 3M tại Hoa Kỳ (PDF, 114KB)

 • Các tổ chức sau không đủ điều kiện nhận hỗ trợ:
  • Cá nhân
  • Vì mục đích thu lợi nhuận
  • Liên quan đến bệnh tật
  • Cơ quan chính phủ
  • Bệnh viện, phòng khám hoặc viện dưỡng lão
  • Các trung tâm điều trị hoặc các chương trình an dưỡng cuối đời
  • Tôn giáo, các hội anh em hoặc xã hội 
 • Các hoạt động sau không đủ điều kiện để được hỗ trợ:
  • Thế vận hội
  • Các nỗ lực khuyến khích và vận động hành lang nhằm tác động đến luật pháp
  • Hội nghị, hội thảo, workshop hoặc xuất bản kỷ yếu của họ
  • Thu gom nguồn vốn
  • Sản xuất phim/video
  • Các sự kiện gây quỹ, chứng thực, thể thao và trường hợp đặc biệt khác
  • Sân chơi hoặc thiết bị thể thao
  • Du lịch

 • Nhà Tài Trợ Chỉ Thông Qua Lời Mời

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các cống hiến của cộng đồng 3M và những điều bạn đã làm để cải thiện mức độ hạnh phúc trong cộng đồng của chính mình. Tại thời điểm này, 3M là nhà tài trợ chỉ hoạt động thông qua lời mời.