• Nâng Cao Sự Công Bằng Trong STEM và Lao Động Có Kỹ Năng Nghề

    3M đầu tư vào các cộng đồng và khuyến khích đội ngũ nhân viên hỗ trợ các chương trình tiếp cận giáo dục chất lượng cao. Các chương trình này được tạo ra cho các nhóm thiếu đại diện và có nguồn lực hạn chế. Là một công ty hoạt động dựa trên khoa học, chúng tôi muốn khơi dậy sự quan tâm về STEM và hỗ trợ nâng cao thành tích trong các môn học liên quan. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực STEM, nhằm hỗ trợ các nhân tài ở nhiều thế hệ sau.

  • 3Mgives đầu tư vào các chương trình nuôi dưỡng cộng đồng bền vững.

    Trong một ví dụ điển hình, 3M đã cam kết đầu tư 5 triệu đô la Mỹ vào Quỹ Closed Loop - một quỹ tương hỗ tác động đến xã hội đến từ các công ty hàng đầu, cho phép các đô thị nhận nguồn vốn cần thiết để xây dựng các chương trình tái chế toàn diện.

  • Để phù hợp với các chiến lược trao tặng của doanh nghiệp, chúng tôi đầu tư vào các tổ chức phi lợi nhuận nhằm củng cố sức mạnh cộng đồng 3M.