green frog over a wet green leaf

Đầu tư vào một thế giới bền vững hơn


3M tham gia các dự án về môi trường để mang đến những ảnh hưởng tích cực cho Trái Đất

3M đầu tư vào các dự án nuôi dưỡng những cộng đồng bền vững. Trong đó bao gồm các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái bị đe dọa, hỗ trợ nền kinh tế địa phương, tăng chất lượng sinh kế và tuyên truyền giáo dục về môi trường dựa trên các kiến thức khoa học.

Mục tiêu

  • Hỗ trợ các đối tác quan trọng trong việc quản lý và duy trì bền vững các môi trường sống đang bị đe đọa
  • Cải thiện thu nhập của người dân bản địa thông qua các chương trình và hoạt động tuyên truyền về sinh kế xanh
  • Tăng số lượng trẻ em được tiếp cận các hoạt động học tập chất lượng về môi trường

Điểm Nổi Bật Của Chương Trình Về Môi Trường

Rừng Boreal là một trong những chương trình thể hiện tinh thần
Bảo tồn trung tâm của Rừng Boreal tại Canada

3M đã tham gia Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên trong nỗ lực chuyển đổi cách thức quản lý lâm sản ở Rừng Boreal của Canada. Dự án này là khuôn mẫu của việc cung cấp bền vững nguồn chất xơ mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời đem đến việc làm cho cộng đồng địa phương. Ngoài ra, dự án còn giúp bảo vệ các khu rừng tự nhiên có giá trị bảo tồn cao và các vùng đất than bùn, cũng như các loài động vật đang bị đe dọa và sống phụ thuộc vào những khu vực này. Bên cạnh đó, dự án tôn trọng các quyền của người dân bản địa và nâng cao vai trò của họ trong việc quản lý và ra quyết định trực tiếp.


Các chương trình thể hiện tinh thần
Hợp tác với Quỹ Closed Loop
Thông qua khoản đầu tư vào Quỹ Closed Loop, 3M đã ghi tên mình vào danh sách các công ty hàng đầu trong việc giúp đô thị phát triển và triển khai các chương trình tái chế. Hoạt động này đánh dấu sự đầu tư hợp tác của các doanh nghiệp trong nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường nghiêm trọng, tạo doanh thu cần thiết cho các thành phố và mang đến hàng nghìn đầu việc cho người lao động.

Rừng mưa nhiệt đới Berau
Hỗ trợ Bảo vệ và Quản lý Rừng mưa nhiệt đới Berau

Vào năm 2014, 3M đã hợp tác với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên để trao quyền cho các cộng đồng địa phương ở Berau, Indonesia nhằm bảo vệ và quản lý rừng nhiệt đới. Khoản đầu tư 500.000 đô la của 3M mang đến các khóa đào tạo về quy hoạch sử dụng đất và quản lý tài nguyên thiên nhiên, giúp người dân địa phương phát triển sinh kế xanh.

Quỹ Tài Trợ Eco Grants từ 3M Kết Nối Học Sinh Với Tự Nhiên

  • cậu bé nhìn vào hoa màu tím

    Các tổ chức môi trường có thể biến công viên và sân chơi thành phòng thí nghiệm khoa học với Quỹ Tài Trợ Eco Grants từ 3M. Các khoản tài trợ này được trao cho các tổ chức giúp sinh viên kết nối khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học với thế giới xung quanh. Mỗi năm, 3M đầu tư tổng cộng 400.000 đô la để các tổ chức môi trường địa phương triển khai những dự án cải thiện giáo dục về bảo tồn và môi trường cho thanh thiếu niên dựa trên nền tảng khoa học. Bên nhận trợ cấp là các tổ chức môi trường trong các cộng đồng gần cơ sở 3M. Các tổ chức này được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: kết nối giáo dục STEM và thiên nhiên với các cơ hội học tập ngoài trời, giáo dục khuyến khích quản lý môi trường.