3M Orange Mesh trifecta

Hỗ trợ các chi tiết gia công

Chúng tôi mong được trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến sản phẩm keo và băng keo 3M

Hãy cùng hợp tác với chúng tôi! Sản phẩm của 3M không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn cần tư vấn sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi

 • Gọi điện

  Số điện thoại: +84 28 54160429

  Liên lạc từ thứ hai đến thứ sáu
  Từ 8h30 đến 17:00h

 • Gửi thư cho chúng tôi

  Gửi thư cho chúng tôi

  Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu qua email của bạn trong vòng 24 - 48 giờ.

 • Địa chỉ

  Công ty TNHH 3M Việt Nam
  Tòa nhà Mapletree, Tầng 20. 1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7 | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chat
Close  
 • Hỏi chuyên gia 3M

  Tất cả các trường là bắt buộc, trừ khi được chỉ rõ là tùy chọn.

 • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

 • GỬI ĐI

Xin lỗi của chúng tôi ...

Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn.

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!