Close  
  • Hỏi chuyên gia 3M

    Tất cả các trường là bắt buộc, trừ khi được chỉ rõ là tùy chọn.

  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • GỬI ĐI

Xin lỗi của chúng tôi ...

Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn.

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!

CHAT WITH US

Giải pháp cho ứng dụng cắt dập gia công

  • Việc tạo ra các sản phẩm có định dạng hoàn hảo giúp bạn xác định, tập hợp và kết hợp các sản phẩm tốt nhất lại với nhau nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của mình, các đối tác gia công của 3M có thể trợ giúp cho doanh nghiệp của bạn.


  • Cao su, silicone, kim loại, gioăng đệm, cắt theo khuôn - chỉ cần có sự trợ giúp của đối tác gia công 3M, dù là chất liệu, ứng dụng hoặc hình dạng nào, bạn cũng đều dễ dàng có được.

  • Tìm một giải pháp băng keo kết dính và lắp ráp có thể gia công theo yêu cầu để tạo ra sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu thiết kế, sản xuất và hiệu suất của thiết bị tương lai.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn.
Cần trợ giúp để tìm giải pháp gia công phù hợp cho sản phẩm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về sản phẩm, kỹ thuật hoặc ứng dụng hay muốn hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật của 3M, hoặc gọi theo số 1-800-831-0658.
Cần trợ giúp để tìm giải pháp gia công phù hợp cho sản phẩm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về sản phẩm, kỹ thuật hoặc ứng dụng hay muốn hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật của 3M, hoặc gọi theo số 1-800-831-0658.