3M Băng dính hai mặt

19 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (19)

19 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Loại keo kết dính

Chiều rộng (hệ Mét)

Total Tape Thickness without Liner (Metric)

Keo Dán Dạng Cuộn 3M™ 9775WL, Trong Suốt, 54 in x 180 yd (137,16 cm x 164,59 m), 1 Cuộn/Thùng Keo Dán Dạng Cuộn 3M™ VHB™ F9460PC, Khổ 48 in x 60 yd (1,22 m x 54,86 m), 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ 467MP, Màu Trong, 1270 mm x 54.9 m, 1 Cuộn/Thùng Băng keo trong 2 mặt 3M™ 9471LE, 54 in x 60 yd, dày 2 mil, 1 cuộn/hộp. Băng Dính Adhesive Transfer 3M™ VHB™ F9473PC, Trong Suốt, 48 in x 60 yd, 10 mil, 1 Cuộn/Thùng Keo Dán Dạng Cuộn 3M™ 9774WL, Trong Suốt, 60 in x 60 yd, 1 Cuộn/Thùng Keo dán 468 MP, khổ 1.2 m x 54.8 m, 1 cuộn/thùng Keo Dán Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 976, Trong Suốt, 1/2 in x 36 yd (1,27 cm x 32,92 m)/Cuộn, 12 Cuộn/Thùng Keo Dán 3M™ 9472LE, 48 in x 60 yd, 1 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ 950, 48 in x 60 yd, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ 9485PC, Trong Suốt, 48 in x 60 yd, Dày 5 mil, 1 Cuộn/Hộp Keo Dán 3M™ 9472LE, Trong Suốt, 54 in x 60 yd (137,16 cm x 54,86 m), 1 Cuộn/Thùng Băng Keo Hai Mặt Trong Suốt 3M™ 467MP, 48 in x 60 yd, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo Adhesive Transfer 3M™ 9671LE, 54 in x 60 yd, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ 468MP, Màu Trong, 1270 mm x 54.9 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính Adhesive Transfer 3M™ VHB™ F9460PC, Trong Suốt, 48 in x 60 yd, 2 mil, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính Adhesive Transfer 3M™ VHB™ F9473PC, Trong Suốt, 3 in x 60 yd, 10 mil, 3 Cuộn/Thùng Keo Dán 3M™ 468MP, 1270 mm x 55 m, 1 Cuộn/Thùng Keo Dán Dạng Cuộn 3M™ 9471LE, 54 in x 60 yd (1,37 m x 54,86 m), 1 Kiện Gỗ