Thư viện Video về Đào tạo & Chăm sóc và Bảo trì Thiết bị lọc và cấp khí hoạt động bằng pin và Cấp Khí 3M™ Versaflo™

 • Chào mừng đến với Thư viện Đào tạo 3M™ Versaflo™ và cảm ơn bạn đã trở thành một người dùng Versaflo™. Các video dưới đây là nội dung đào tạo mới nhất hiện có của 3M và được sắp xếp theo chuỗi sản phẩm để bạn tham khảo.


grey background image

3M™ Versaflo™ PAPR Kits


gray bar

3M™ Versaflo™ M-Series Head Top Accessories


gray bar

3M™ Versaflo™ M-Series Head Top Replacement Parts


Gray background image

3M™ Versaflo™ M-Series Radiant Heat Accessories

 • Radiant heat cover with visor
 • 1) How to assemble M-307 Radiant Heat Kit
   

  • Radiant heat cover (M-973N)
  • Tinted Over-visor with UV/IR protection (M-967N)
  • Over-visor Frame (M-961N)
  • Radiant Heat Breathing Tube Cover (BT-927N)

  2) How to assemble M-407 Radiant Heat Kit
   

  • Radiant heat cover (M-975N)
  • Tinted Over-visor with UV/IR protection (M-967N)
  • Over-visor Frame (M-961N)
  • Radiant Heat Breathing Tube Cover (BT-927N)

gray bar

3M™ Versaflo™ M-Series for 3M™ Speedglass™ Welding Helmets