1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Thiết bị bảo vệ cá nhân

3M Thiết bị bảo vệ cá nhân

dành cho Sản xuất

13 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (13)

13 Sản phẩm

Bảo hộ hàn xì

Bảo hộ hàn xì

Bảo vệ hô hấp

Bảo vệ hô hấp

Bảo vệ thính giác

Bảo vệ thính giác

Kính bảo vệ mắt

Kính bảo vệ mắt

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Tấm chắn bên ngoài mặt nạ hàn 10V Khẩu trang chống bụi 3M 8210, tiêu chuẩn N95, 160cái/hộp Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô Hấp, Có Thể Dùng Trong Y Tế 3M™ Aura™ 1860 N95, 20 Cái/Hộp, 6 Hộp/Thùng Khẩu trang lọc bụi và hơi a-xít 3M™ 8246, P2 và R95 NIOSH Khẩu Trang Lọc Bụi Và Hơi Hữu Cơ 3M™ 8247, GP2 và R95 NIOSH, 120 Cái/Hộp Khẩu trang lọc bụi và hơi hữu cơ 3M™ 9913, GP1 Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ 100 tự động điều chỉnh tối 100S-11, 07-0012-11BL/37231(AAD), Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ 100 tự động điều chỉnh tối 100V 07-0012-31BL/37232(AAD) Nút nhét tai sử dụng nhiều lần, có dây 3M 340-8002 Kính chống đọng sương 3M™ Virtua™ V4,20 cái/hộp Khẩu trang chống bụi 3M 8110S, tiêu chuẩn N95, 160cái/hộp Khẩu trang chống bụi, hơi hữu cơ 3M 8577, 80cái/hộp Mặt nạ nửa mặt3M 6100, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ
Next