MẶT NẠ CÓ THEN CÀI NHANH 3M™ 6502QL/49490, CỠ TRUNG

3M ID 70071621844
  • Vật liệu silicone tăng cường độ thoải mái và độ bền
  • Then cài nhanh giúp tháo lắp mặt nạ dễ dàng mà không cần tháo dây mang.
  • Van thở Cool Flow bảng quyển của 3M giúp giảm hơi nóng và độ ẩm giúp cho thở dể chịu hơn
  • Thiết kế nửa mặt định hình nhỏ mang lại trường nhìn rộng và tương thích với các mặt nạ hàn và mài
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Bán Mặt nạ sử dụng nhiều lần 3M™ Rugged Comfort Quick Latch. Dòng mặt nạ kết hợp độ thoải mái, bền và ổn định. Chốt tháo lắp nhanh được thiết kế giúp việc tháo và mang lại mặt nạ nhanh chống dễ dàng khi duy chuyển trong khu vực ô nhiễm.

Bán mặt nạ có then cài nhanh 3M™ Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500 được thiết kế với tính tạm thời năng tháo lắp nhanh tiện lợi mà không cần phải tháo mũ hay các thiết bị an toàn khác như kính hàn....
Sửu dụng với các phin lọc dòng 3M™ 2000, 2200, 7000 hoặc 5000

  • Vật liệu silicone tăng cường độ thoải mái và độ bền
  • Then cài nhanh giúp tháo lắp mặt nạ dễ dàng mà không cần tháo dây mang.
  • Van thở Cool Flow bảng quyển của 3M giúp giảm hơi nóng và độ ẩm giúp cho thở dể chịu hơn
  • Thiết kế nửa mặt định hình nhỏ mang lại trường nhìn rộng và tương thích với các mặt nạ hàn và mài
  • Nắp van thở ra giúp độ ẩm xuống để giảm mờ sương của mặt nạ