Phim Mài 3M™ Lapping Film 261X, Cuộn 12 Micron, 4 in x 150 ft x 3 in ASO Keyed core, 4/Thùng

  • 3M ID 7000000325
  • UPC 00051144140916

Phân bố hạt chặt chẽ

Tỷ lệ cắt, lớp hoàn thiện và tuổi thọ nhất quán

Có sẵn dạng đĩa, tấm và cuộn

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Phân bố hạt chặt chẽ
  • Tỷ lệ cắt, lớp hoàn thiện và tuổi thọ nhất quán
  • Có sẵn dạng đĩa, tấm và cuộn
  • Đạt được lớp hoàn thiện đồng đều trên một số chất nền

Tiêu chuẩn phim mài lapping film của 3M. Các hạt oxit nhôm được phân loại chính xác phủ trên màng phim polyester 3 mil. Mang đến các lớp hoàn thiện đồng đều trên các chất nền khác nhau. Có sẵn các độ hạt 0.30, 3.0, 5.0, 9.0, 12.0 và 30.0 micron.

Thông số kỹ thuật