1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật liệu tiên tiến
 4. Hóa chất đặc tính
 5. Chất lỏng điện tử
 6. Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 73DE, 5 gal (50 lb, 22,7 kg)/Thùng

Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 73DE, 5 gal (50 lb, 22,7 kg)/Thùng

3M ID 98021249028
 • Được thiết kế để sử dụng trong máy tẩy rửa bằng phương pháp bay hơi và ngâm để tẩy rửa
 • Giải pháp thay thế có hiệu quả về chi phí cho các chất gây phá hủy tầng ozon như nPB, TCE, HCFCs và HFCs với nguy cơ cao gây hiện tượng trái đất nóng lên
 • Hiệu năng tuyệt vời với khả năng hòa tan cao và sức căng bề mặt thấp
 • Hiệu quả trong tẩy rửa dầu nặng, sáp, silicon và các chất bẩn không phân cực
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 73DE được thiết kế để sử dụng trong tẩy rửa bằng phương pháp bay hơi, ngâm hoặc hòa tan; có khả năng hòa tan cao, sức căng bề mặt thấp, không bắt cháy và ổn định.

Thông tin bổ sung
Dung dịch Novec 73DE với hiệu suất cao và hiệu quả về chi phí là giải pháp thay thế cho n-propyl bromide (nPB hoặc 1-bromopropane), trichloroethylen (TCE), hydrochlorofluorocarbons (HCFC) gây phá hủy tầng ozon như HCFC-225 (Asahiklin AK-225), HCFC-141b và hydrofluorocarbons (HFC) có nguy cơ cao gây hiện tượng trái đất nóng lên trong nhiều ứng dụng tẩy rửa khác nhau. Tẩy rửa bằng phương pháp bay hơi với dung dịch Novec 73DE cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với kỹ thuật tẩy rửa bằng nước nhờ có thời gian chu kỳ nhanh hơn, sử dụng ít năng lượng hơn và cải thiện làm sạch các linh kiện có hình khối phức tạp.

 • Được thiết kế để sử dụng trong máy tẩy rửa bằng phương pháp bay hơi và ngâm để tẩy rửa
 • Giải pháp thay thế có hiệu quả về chi phí cho các chất gây phá hủy tầng ozon như nPB, TCE, HCFCs và HFCs với nguy cơ cao gây hiện tượng trái đất nóng lên
 • Hiệu năng tuyệt vời với khả năng hòa tan cao và sức căng bề mặt thấp
 • Hiệu quả trong tẩy rửa dầu nặng, sáp, silicon và các chất bẩn không phân cực
 • Dễ dàng duy trì và sử dụng trong máy tẩy rửa bằng phương pháp bay hơi với thành phần ổn định trong thời gian sử dụng kéo dài
 • Không bắt lửa với khả năng đảm bảo an toàn tuyệt vời
 • Thân thiện với môi trường với nguy cơ gây hiệu ứng trái đất nóng lên (GWP) thấp và không phá hủy tầng ozon (ODP)
 • Thời gian chu kỳ nhanh hơn, sử dụng ít năng lượng hơn và cải thiện làm sạch linh kiện tốt hơn so với kỹ thuật tẩy rửa bằng nước
 • Hiệu quả đối với các ứng dụng lắng đọng dầu nhờn cần nhiều khả năng hòa tan hơn