3M Support for Appliance

Sản phẩm dùng trong sản xuất thiết bị điện gia dụng

Keo và băng keo cho sản xuất thiết bị điện gia dụng

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng vật liệu kết dính trong sản xuất sản phẩm điện gia dụng từ 3M.

Hãy cùng hợp tác! Chúng tôi quan tâm đến việc giúp bạn quyết định xem sản, ứng dụng của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về sản phẩm, kỹ thuật hay ứng dụng hoặc muốn thảo luận thêm với chuyên gia kỹ thuật của 3M.

 • Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu qua email của bạn trong vòng 24 - 48 giờ.

 • Give us a call
  Điện thoại

  Liên hệ công ty 3M
  +84 28 5416 0429

  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Close  
 • Hỏi chuyên gia 3M

  Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

 • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

 • Gửi

Xin lỗi của chúng tôi ... Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn. Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!