Grey mesh banner

Hỗ trợ từ 3M cho việc Sản xuất Giấy & In ấn

Được giải đáp các thắc mắc về các sản phẩm sản xuất giấy & in ấn của 3M.

Hãy hợp tác cùng nhau! Các sản phẩm của 3M không ngừng phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn cần trợ giúp để tìm sản phẩm phù hợp cho dự án của mình hoặc có câu hỏi khác về các giải pháp của 3M, hãy liên hệ với chúng tôi.


Liên hệ với Chúng tôi về các Sản phẩm và Ứng dụng Sản xuất Giấy & In ấn

Địa Chỉ
3M Vietnam
3M Advanced Materials Division
20F Mapletree Business Center 
1060 Nguyen Van Linh, Quận 7 
HCMC, Vietnam
SĐT: +84 28 5416 0132 

 

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu email của bạn trong vòng 24 - 48 giờ làm việc.

  • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • Gửi

Xin lỗi của chúng tôi ...

Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn.

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!