1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Dụng cụ và thiết bị
  4. Đệm giữ và miếng dự phòng

3M Đệm giữ và miếng dự phòng

12 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (12)

12 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Loại sản phẩm

Đường kính tổng (hệ Mét)

Đế Đệm Máy Chà Nhám 3M™ 20427, 3 x 1/2 x 5/16-24 INT, 5 Cái/Thùng Đế Đệm Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ 05771, 3 in, 10 Cái/Thùng Đế Gai Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ 05865, 6 in, 10 Cái/Thùng Đệm Nhám Chà Tay 3M™ Hookit™ 05791, 6 x 1/4 in, 1 Cái/Thùng Đế Đệm Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ 05777, 6 x 1/2 x 3/4 in, 10 Cái/Thùng Đế Đệm Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ 05777, 6 x 1/2 x 3/4 in, 10 Cái/Thùng Đế Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ D/F 84226, 5 in x 11/16 in x 5/16-24, 10 Đĩa/Hộp Đế Đệm Kết Nối Dự Phòng 3M™ Perfect-It™ 05718, 7 in x 3/4 in x 5/8-11, 1 Cái/Hộp Đế Đệm Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ 20427, 3 in x 1/2 x 5/16-24 INT, 5 Cái/Thùng Đế Gai Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ 05776, 6 in, 10 Cái/Thùng Đế Đệm 3M™ Finesse-it™ Roloc™ 14736U, 3 in, 12 Đĩa/Thùng Đế Gai Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ 05865, 6 in, 10 Cái/Thùng