1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Dụng cụ và thiết bị
  4. Đệm giữ và miếng dự phòng
  5. Đế đệm đĩa mài đánh bóng 3M™ Perfect-IT™ 05718, 7 IN X 3/4 IN X 5/8-11

Đế đệm đĩa mài đánh bóng 3M™ Perfect-IT™ 05718, 7 IN X 3/4 IN X 5/8-11

  • 3M ID 7000021277
  • UPC 00051131057180

Thiết kế đặc biệt để sử dụng với 3M™ Superbuff™Adapter

Sử dụng đế đệm đánh bóng mà không cần phải tháo 3M™ Superbuff™ từ trục của máy.

Đặt hợp chất đánh bóng hoặc miếng đánh bóng vào giữa với độ chính xác cao

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Thiết kế đặc biệt để sử dụng với 3M™ Superbuff™Adapter
  • Sử dụng đế đệm đánh bóng mà không cần phải tháo 3M™ Superbuff™ từ trục của máy
  • Đặt hợp chất đánh bóng hoặc miếng đánh bóng vào giữa với độ chính xác cao
  • Là một phần của Hệ thống 3M™ Perfect-It™

Đế đệm kết nối 3M 05718, được dùng để liên kết xốp đánh bóng hoặc bánh nilông cừu một mặt vào máy đánh bóng. Sử dụng hệ thống 3M™ Hookit™ để nâng cao hiệu quả liên kết và tính tiện lợi.

Đế kết nối 3M 05718, được dùng để liên kết xốp đánh bóng hoặc lông cừu một mặt vào máy đánh bóng. Sử dụng hệ thống Hookit ™ 3M ™ để nâng cao hiệu quả liên kết và tính tiện lợi.

Thuộc tính tiêu biểu