1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Băng dính
  4. Dụng cụ dán, bộ phân phối và bộ dụng cụ băng dính

3M Dụng cụ dán, bộ phân phối và bộ dụng cụ băng dính

8 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (8)

8 Sản phẩm

Bộ phân phối để bàn

Bộ phân phối để bàn

Dụng cụ dán cầm tay

Dụng cụ dán cầm tay

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Dụng Cụ Dán Băng Keo Cầm Tay Scotch® ATG 700, 1/2 in and 3/4 in Wide Rolls, 6/Thùng Máy Dán Băng Keo Scotch® Box Sealing Tape Dispenser H183, 3 in, 5 Cái/Hộp Dụng cụ cắt băng keo Scotch® Definite Length Dispenser M920, 1 in, 6 cái/hộp. Dụng cụ cắt băng keo Scotch® P52, 8mm, 1 cái/hộp. Máy dán băng keo 3M™ Electric Water Activated Tape Dispenser W200, 1 cái/hộp. Máy Dán Băng Keo Scotch® Box Sealing Tape Dispenser HR83, 3 in, 6 Cái/Hộp Dụng Cụ Cắt Băng Keo Đóng Thùng Scotch® H180, 2 in, 40 Cái/Thùng Dụng cụ cắt băng keo Scotch® HR80, 2 in, 6 cái/thùng.