00130LF | Tờ giấy thử test Bowie-Dick

3M ID 70200760752
  • Tờ giấy test dễ dàng đọc kết quả hiển thị để xác định lỗi và có thể lưu trữ tài liệu.
  • Mục hóa học không chứa chì.
  • Tiện lợi & dễ sử dụng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Tờ test thừ, nhét vào giữa gói vải thử, dùng để kiểm tra khả năng vận hành của lò tiệt khuẩn hơi nước hút chân không , chu trình tiệt khuẩn 132oC-134oC.

Tờ test Bowie-Dick, dùng để kiểm tra chất lượng hút chân không của lò tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao có hút chân không, chu trình 132oC-134oC x 4 phút. Khi sử dụng, cần soạn 1 gói vải có độ dày tương đương 16 lớp khăn, nhét tờ test vào giữa gói vãi và đưa vào lò chạy test.

  • Tờ giấy test dễ dàng đọc kết quả hiển thị để xác định lỗi và có thể lưu trữ tài liệu.
  • Mục hóa học không chứa chì.
  • Tiện lợi & dễ sử dụng