1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Y tế
 4. Tiệt trùng và theo dõi
 5. Bảng chỉ báo hơi nước
 6. 00135LF | Gói thử 3M™ Comply™ Bowie-Dick kèm test cảnh báo sớm.

00135LF | Gói thử 3M™ Comply™ Bowie-Dick kèm test cảnh báo sớm.

3M ID 70200760729
 • Tờ cảnh báo sớm Comply Bowie-Dick Plus Test giúp phát hiện sớm các lỗi và chủ động lên kế hoạch bảo dưỡng, tránh các lỗi ngoài mong muốn.
 • Kết quả dễ nhân biết trên tờ giấy test giúp phát hiện lỗi và đóng vào hồ sơ theo dõi.
 • Mực hóa học không chứa Chì.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Gói test thử Bowie-Dick dùng để kiểm tra khả năng vận hành của lò tiệt khuẩn hơi nước hút chân không , chu trình tiệt khuẩn 132oC-134oC mỗi ngày. Gói thủ kèm thêm 1 tờ cảnh báo sớm giúp phát hiện các lỗi tiểm tàng có thể xảy ra trước khi bị phát hiện trên tờ giấy test thử.

Gói test chuẩn có cảnh báo sớm 3M™ Comply™ Bowie-Dick Plus Test Pack - 00135LF, được thiết kế để kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước có hút chân không, chạy chu trình tiệt khuẩn 132oC-134oC trong 4 phút. Chạy test mỗi ngày theo quy trình và hướng dẫn khuyến cáo. Test Bowie-Dick giúp phát hiện khí lạnh còn sót lại trong buồng tiệt khuẩn do lò bị rò rỉ khí, hút loại bỏ khí không đạt, hoặc quá trình hút chân không không đạt. Ngoài test Bowie-Dick, gói còn kèm thêm tờ cảnh báo giúp phát hiện sớm các lỗi trước khi nó thể hiện trên tờ test Bowie-Dick. Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/AAMI/ISO 11140-5:2007 nhóm 2.

 • Tờ cảnh báo sớm Comply Bowie-Dick Plus Test giúp phát hiện sớm các lỗi và chủ động lên kế hoạch bảo dưỡng, tránh các lỗi ngoài mong muốn.
 • Kết quả dễ nhân biết trên tờ giấy test giúp phát hiện lỗi và đóng vào hồ sơ theo dõi.
 • Mực hóa học không chứa Chì.