1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

Sản Phẩm 3M

dành cho Hàng không Vũ trụ

27 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (27)

27 Sản phẩm

Băng dính

Băng dính

Dụng cụ và thiết bị

Dụng cụ và thiết bị

Vật liệu nhám

Vật liệu nhám

Thể loại

Nhãn hiệu

Băng cao su Mastic Scotch® 2228, cỡ 1 in x 10 ft Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 8S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3 in x 3/8 in, Độ Hạt P80, 80 Đĩa/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 8 in x 1 in x 1/2in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 2 Bánh/Thùng Túi Chứa Bụi 3M™ 20452, Loại Lớn, 50/5 Hộp/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3/4 in x 1/16 in, Độ Hạt P400, 192 Đĩa/Thùng Cuộn Bùi Nhùi Scotch-Brite™ Clean and Finish, 4 in x 30 ft, Không Độ Hạt, 3 Cuộn/Hộp Bánh Mài Scotch-Brite™ Light Deburring, 8 in x 1 in x 3 in, Độ Cứng 7S, Độ Hạt Mịn (FIN), 3 Bánh/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3/4 in x 1/16 in, Độ Hạt P80, 192 Đĩa/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle, 6 in x 7/16 in x 1 in, Độ Hạt P120, 5 Cái/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 1 in x 1/8 in, Độ Hạt P120, 96 Đĩa/4 Hộp/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/2 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 30 Bánh/Thùng Băng Khóa Dính 2 Mặt Bằng Nhựa 3M™ SJ3551, Khổ 6 in x 50 yd (15,24 cm x 45,72m), 1/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 2 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 3S, Độ Hạt Mịn (FIN), 60 Bánh/Thùng Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/4 in x 1/4 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 40 Bánh/Thùng Băng Keo Phủ Bề Mặt 3M™ Scotch® Flatback 250, Tan, 1 in x 60 yd 6.0 mil, 6 Cuộn/Hộp, 6 Hộp/Thùng Cuộn Bùi Nhùi Scotch-Brite™ Surface Conditioning, 12 in x 30 ft, Độ Hạt Rất Mịn (VFN), 1 Cuộn/Hộp Bánh Mài Scotch-Brite™ Unitized EXL, 3 in x 1/2 in x 3/8 in, Độ Cứng 2S, Độ Hạt Mịn (FIN), 20 Bánh/Thùng Băng Dính Khóa Kép 3M™ Dual Lock™ SJ3551, 25.4 mm x 45.6 m, 2/Thùng Nhám Đĩa Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc TR, 2 in x NH, Độ Hạt Trung Bình, 200 Đĩa/4 Hộp/Thùng Nhám Chổi Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc, 3/4 in x 1/16 in, Độ Hạt P220, 192 Đĩa/Thùng Miếng Bùi Nhùi Scotch-Brite™ 7445, 6 in x 9 in, 60 Miếng/3 Hộp/Thùng Đế Máy Chà Nhám 3M™ Hookit™ D/F 84226, 5 in x 11/16 in x 5/16-24, 10 Đĩa/Hộp Đĩa Nhám Chổi Scotch-Brite™ Roloc™ 07527, 3 in x 5/8 in, Độ Hạt P80, 4 Hộp/Thùng
Next