1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

Sản Phẩm 3M dành cho Tiến trình giao nhận hoàn thiện

30 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (30)

30 Sản phẩm

Băng dính đóng gói

Băng dính đóng gói

Băng dính và giấy che chắn

Băng dính và giấy che chắn

Băng dính vải và vải chống nước

Băng dính vải và vải chống nước

Dụng cụ dán, bộ phân phối và bộ dụng cụ băng dính

Dụng cụ dán, bộ phân phối và bộ dụng cụ băng dính

Thể loại

Nhãn hiệu

Băng Keo Vải 3M™ 3939, Màu Bạc, 48 mm x 54.8 m 9.0 mil, 24 Cuộn/Thùng Băng keo phủ bề mặt 3M™ 2380 Tan, 48 mm x 55 m 7.2 mil, 24 cuộn/thùng Băng Keo Đóng Gói 3M™ 5910, 1/2 in x 2592 in, 72 Cuộn/Thùng Dụng Cụ Cắt Băng Keo Đóng Thùng Scotch® H180, 2 in, 40 Cái/Thùng Băng Keo Gốc Nước 3M™ 6144, 70 mm x 450 ft, 10 Cuộn/Thùng Băng Keo Phủ Bề Mặt 3M™ Scotch® 2308, Tan, 48 mm x 55 m 5.3 mil, 24 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 20 mm x 30 yd, 108 Cuộn/Thùng Băng Keo Đóng Thùng Scotch® 315, Màu Trong, 48 mm x 50 m, 36 Cuộn/Thùng Băng Keo Đóng Gói Scotch® 600, Trong Suốt, 1/2 in x 72 yd, 72 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 244, 615 mm x 100 m, 1 Cuộn/Thùng Máy Dán Băng Keo Scotch® Box Sealing Tape Dispenser H183, 3 in, 5 Cái/Hộp Băng Keo Giấy 3M™ 2308, 20 mm x 50 m, 40 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy 3M™ 2308, 10 mm x 50 m, 84 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 244, 615 mm x 50 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo Đóng Gói Scotch® 600, Trong Suốt, 3/4 in x 72 yd, 48 Cuộn/Thùng Băng Keo Vải 3M™ 1900, Màu Bạc, 72 mm x 45.7 m, 24 Cuộn/Thùng Băng Keo Dán Thùng Scotch® 375, Màu Tan, 72 mm x 50 m, 24 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 48 mm x 30 yd, 48 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 2380, 1500 mm x 55 m, 7 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 15 mm x 30 yd, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo Dán Thùng Scotch® 375, Trong Suốt, 48 mm x 914 m, 6 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 24 mm x 30 yd, 96 Cuộn/Thùng Băng Keo Phủ Bề Mặt 3M™ Scotch® 2308, 24 mm x 55 m 5.3 mil, 36 Cuộn/Thùng Băng Keo Đóng Gói Tải Trọng Nhẹ Scotch® 610, Chống Nhiệt, 1 in x 72 yd, 36 Cuộn/Thùng
Next