1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Băng dính
  4. Băng dính đóng gói
  5. Băng dính kích hoạt bằng nước

Băng Keo Gốc Nước 3M™ 6144, 70 mm x 450 ft, 10 Cuộn/Thùng

  • 3M ID 7000029099

Cho liên kết dính tốt

Băng keo có khả năng để lại dấu vết nhận dạng rõ ràng khi có lực tác động trước khi giao hàng

Cấu trúc giấy dễ xé bằng tay

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Cho liên kết dính tốt
  • Băng keo có khả năng để lại dấu vết nhận dạng rõ ràng khi có lực tác động trước khi giao hàng
  • Cấu trúc giấy dễ xé bằng tay
  • Đàm bào độ an toàn và dễ dàng mở thùng

Băng keo giấy gốc nước. Thiết kế cho thùng có trọng vừa nhẹ đến vừa, dán được trên nhiều vật liệu.

Thuộc tính tiêu biểu