1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Băng dính
 4. Băng dính đóng gói
 5. Băng dính kích hoạt bằng nước
 6. Băng Keo Gốc Nước 3M™ 6144, 70 mm x 450 ft, 10 Cuộn/Thùng

Băng Keo Gốc Nước 3M™ 6144, 70 mm x 450 ft, 10 Cuộn/Thùng

3M ID 70006719275
 • Cho liên kết dính tốt
 • Băng keo có khả năng để lại dấu vết nhận dạng rõ ràng khi có lực tác động trước khi giao hàng
 • Cấu trúc giấy dễ xé bằng tay
 • Đàm bào độ an toàn và dễ dàng mở thùng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Băng keo giấy gốc nước. Thiết kế cho thùng có trọng vừa nhẹ đến vừa, dán được trên nhiều vật liệu.

 • Cho liên kết dính tốt
 • Băng keo có khả năng để lại dấu vết nhận dạng rõ ràng khi có lực tác động trước khi giao hàng
 • Cấu trúc giấy dễ xé bằng tay
 • Đàm bào độ an toàn và dễ dàng mở thùng