BĂNG KEO ĐÓNG GÓI 3M™ 5910, 1/2 IN X 2592 IN

3M ID 70006067477
  • Đảm bảo khả năng chịu nhiệt độ thấp, vẫn đảm bảo ngoại quan băng keo trong điều kiện lạnh
  • Lớp màng keo phù hợp, giúp băng keo có thể ứng dụng trên một loạt các bề mặt cong và bề mặt hiếm
  • Lớp màng Polypropylene trong suốt để dễ dàng đọc qua
  • Chịu được sự lão hóa do ánh sáng mặt trời và ánh sáng huỳnh quang gây ra
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Băng keo 5910 là loại băng keo tiện lợi cao, được thiết kế cho các ứng dụng đóng gói. Với sự hỗ trợ phù hợp và áp suất keo acrylic nhạy cảm băng này hoạt động tốt trong một loạt các ứng dụng, bao gồm cả những nhiệt độ lạnh.

Băng keo 5910 được thiết kế riêng biệt cho film polypropylene, dễ dàng phù hợp trên các bề mặt bất thường và cong. Không để lại keo và dính ngay cho một loạt các bề mặt nhờ keo acrylic. Nó thể chia nhỏ và xé một cách dễ dàng và thuận tiện.

  • Đảm bảo khả năng chịu nhiệt độ thấp, vẫn đảm bảo ngoại quan băng keo trong điều kiện lạnh
  • Lớp màng keo phù hợp, giúp băng keo có thể ứng dụng trên một loạt các bề mặt cong và bề mặt hiếm
  • Lớp màng Polypropylene trong suốt để dễ dàng đọc qua
  • Chịu được sự lão hóa do ánh sáng mặt trời và ánh sáng huỳnh quang gây ra