3M Màng phim tạo hình dành cho Giải pháp Thương mại

100 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (100)

100 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Loại sản phẩm

Imaging Method

Opacity

Màu sản phẩm

Chiều dài (hệ Mét)

Chiều rộng (hệ Mét)

Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ Translucent Graphic Film 3630-187, Infinity Blue, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Lưới In Trang Trí Kính 3M™ Scotchcal™ IJ8171, Màu Trắng, 53.5 in x 50 yd, 1 Cuộn/Thùng PHIM LƯỚI ĐỔI MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ 3635-222, BLACK, 48 IN X 50 YD PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ 3630-128, PLUM PURPLE, 48 IN X 50 YD PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-157, SULTAN BLUE, 48 IN X 50 YD Phim In 3M™ Scotchcal™ 3650-114, Trong Suốt, 48 in x 50 yd, 1 Cuộn/Thùng PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-26, GREEN, 48 IN X 50 YD PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-75, MARIGOLD, 48 IN X 50 YD Phim In Trang Trí Tường Gạch, Bê Tông, Bề Mặt Nhám 3M™ Scotchcal™ IJ8624, Màu Trắng, 54 in x 50 yd, 5 Cuộn/Thùng PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-146, LIGHT KELLY GREEN, 48 IN X 50 YD PHIM IN 3M™ SCOTCHCAL™ FILM IJ15-114G, TRANSPARENT, 1520 MM X 50 M PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-121, SILVER, 48 IN X 50 YD PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-57, OLYMPIC BLUE, 48 IN X 50 YD PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-136, LIME GREEN, 48 IN X 50 PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ 3630-167, BRIGHT BLUE, 48 IN X 50 YD PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ 3630-33, RED, 48 IN X 50 YD PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ 3630-143, POPPY RED, 48 IN X 50 YD BẠT XUYÊN SÁNG 3M™ PANAGRAPHICS™ III WKB, 3.2 M X 50 M Phim màu xuyên sáng LED 3730-97L PHIM IN 3M™ SCOTCHCAL™ GLOSS FILM IJ16-10, GLOSS WHITE, 1520 MM X 50 M Phim Dán Đồ Họa 3M™ Controltac™ Với Keo Dán Comply™ Phiên Bản 3 IJ180Cv3-10, 48 in x 50 yd, 1 Cuộn/Thùng Phim In Cao Cấp 3M™ Print Wrap Film IJ180mC-114, Transparent, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Lưới In Trang Trí Kính 3M™ 8170-P50, Màu Trắng, 54 in x 50 yd, 1 Cuộn/Thùng PHIM MÀU XUYÊN SÁNG 3M™ SCOTCHCAL™ TRANSLUCENT GRAPHIC FILM 3630-126, DARK EMERALD GREEN, 48 IN X 50 YD
Next