3M Màng phim tạo hình

101 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (101)

101 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Loại sản phẩm

Imaging Method

Opacity

Màu sản phẩm

Chiều dài tổng (hệ Mét)

Overall Width (Metric)

Phim màu xuyên sáng LED 3730-20L Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ Translucent Graphic Film 3630-147, Light European Blue, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Bạt Xuyên Sáng 3M™ Panagraphics™ III WKB, 1.2 m x 50 m, 1 Roll/Case Phim màu xuyên sáng LED 3730-337L Phim In 3M™ Scotchcal™ Gloss Film, IJ16-10, Gloss White, 1520 mm x 50 m, 1 Roll/Case Phim Tản Sáng 3M™ 3635-70, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ Translucent Graphic Film 3630-136, Lime Green, 48 in x 50, 1 Roll/Case Phim In 3M™ Scotchcal™ 3650-114, Trong Suốt, 48 in x 50 yd, 1 Cuộn/Thùng Phim in 3M™ Scotchcal™ Film IJ15-114G, Clear, 1270 mm x 50 m, 1 Roll/Case Phim Lưới 3M™ Dual-Color Film 3635-8549, Sultan Blue, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim in 3M™ Scotchcal™ Film IJ15-10, Gloss White, 1520 mm x 50 m, 1 Roll/Case Phim in trang trí sàn, lối đi IJ162-10 Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ Translucent Graphic Film 3630-26, Green, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ 3630-73, Dark Red, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Tản Sáng 3M™ Diffuser Film 3635-30, White, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim màu xuyên sáng LED 3730-167L Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ Translucent Graphic Film 3630-75, Marigold, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim In Cao Cấp 3M™ Print Wrap Film IJ180mC-114, Clear, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ Translucent Graphic Film 3630-77, Indigo, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ 3630-33, Red, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ Translucent Graphic Film 3630-129, Bronze, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case Bạt Xuyên Sáng 3M™ Panagraphics™ III WKB, 3.2 m x 50 m, 1 Roll/Case Phim màu xuyên sáng LED 3730-125L Phim Màu Xuyên Sáng 3M™ Scotchcal™ 3630-106, Briliant Green, 48 in x 50 yd, 1 Roll/Case
Next