1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Đồ điện

3M Đồ điện dành cho Năng lượng

11 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (11)

11 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Inner Diameter Before Shrink (Metric)

Inner Diameter After Shrink (Metric)

Maximum Operating Temperature (Celsius)

Bộ ống co nhiệt 3M™ FP-301, đủ màu, dài 6 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 3/4", màu xanh lá, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1", màu xanh lá, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301, đường kính 3/4", màu Đỏ, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ MFP, đường kính 3/16", màu trong suốt, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1/2", màu vàng, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 3/4", màu vàng, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1/2", màu xanh Lá, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1", màu vàng, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1", màu đỏ, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1/2", màu đỏ, dài 48 in