Chăm sóc khách hàng


Chăm sóc khách hàng nha khoa

 • Liên hệ

  • Đường dây nóng 1 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Viettel, Mobifone): 1-800-400-360
  • Đường dây nóng 2 (Miễn phí - Hỗ trợ cho SPT: 120-852199
  • Đường dây nóng 3 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Mobifone): 121-010002
  • Số DID (Hỗ trợ tất cả các nhà mạng bao gồm cuộc gọi quốc tế): 24-4458-1698 

 • Nhắn tin

  Nếu bạn có câu hỏi hoặc chia sẻ, hãy gửi email đến 3M: 3msupport.vn@mmm.com

 • Địa chỉ

  "Tầng 20, tòa nhà Mapletree Business Center, 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam
  Chi nhánh văn phòng Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam"


Hỗ trợ chỉnh răng

 • Liên hệ

  "• Đường dây nóng 1 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Viettel, Mobifone): 1-800-400-360
  • Đường dây nóng 2 (Miễn phí - Hỗ trợ cho SPT: 120-852199
  • Đường dây nóng 3 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Mobifone): 121-010002
  • Số DID (Hỗ trợ tất cả các nhà mạng bao gồm cuộc gọi quốc tế): 24-4458-1698 "

 • Nhắn tin

  Nếu bạn có câu hỏi hoặc chia sẻ, hãy gửi email đến 3M: 3msupport.vn@mmm.com

 • Địa chỉ

  "Tầng 20, tòa nhà Mapletree Business Center, 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam
  Chi nhánh văn phòng Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam"

Follow Us
The brands listed above are trademarks of 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt