Chăm sóc khách hàng


Chăm sóc khách hàng nha khoa

 • Liên hệ

  • Đường dây nóng 1 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Viettel, Mobifone): 1-800-400-360
  • Đường dây nóng 2 (Miễn phí - Hỗ trợ cho SPT: 120-852199
  • Đường dây nóng 3 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Mobifone): 121-010002
  • Số DID (Hỗ trợ tất cả các nhà mạng bao gồm cuộc gọi quốc tế): 24-4458-1698 

 • Nhắn tin

  Nếu bạn có câu hỏi hoặc chia sẻ, hãy gửi email đến 3M: 3msupport.vn@mmm.com

 • Địa chỉ

  "Tầng 20, tòa nhà Mapletree Business Center, 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam
  Chi nhánh văn phòng Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam"


Hỗ trợ chỉnh răng

 • Liên hệ

  "• Đường dây nóng 1 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Viettel, Mobifone): 1-800-400-360
  • Đường dây nóng 2 (Miễn phí - Hỗ trợ cho SPT: 120-852199
  • Đường dây nóng 3 (Miễn phí - Hỗ trợ cho VNPT, Mobifone): 121-010002
  • Số DID (Hỗ trợ tất cả các nhà mạng bao gồm cuộc gọi quốc tế): 24-4458-1698 "

 • Nhắn tin

  Nếu bạn có câu hỏi hoặc chia sẻ, hãy gửi email đến 3M: 3msupport.vn@mmm.com

 • Địa chỉ

  "Tầng 20, tòa nhà Mapletree Business Center, 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ CHí Minh, Việt Nam
  Chi nhánh văn phòng Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam"