1. Building & Construction
  2. Building & Construction Resources
Building & Construction
Close  
  • Hỏi chuyên gia 3M

    Tất cả các trường là bắt buộc, trừ khi được chỉ rõ là tùy chọn.

  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • GỬI ĐI

Xin lỗi của chúng tôi ...

Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn.

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!


Thư viện kỹ thuật

Thư viện kỹ thuật

  • Tìm tài liệu kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm cản khí của chúng tôi bao gồm thông số kỹ thuật, video hướng dẫn và các tài liệu khác.
  • Tìm tài liệu kỹ thuật cho băng keo tấm ốp kiến trúc và băng keo cường lực cho kính mặt dựng, cũng như băng keo bọc cách nhiệt và băng keo phủ lá kim loại.
  • Tìm tài liệu về sản phẩm chống cháy bao gồm tiêu chuẩn áp dụng, chứng nhận hợp chuẩn, bản tin kỹ thuật, thông số kỹ thuật sản phẩm, bản vẽ CAD và tệp BIM.
  • Tìm tài liệu kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm băng keo chống thấm của chúng tôi bao gồm thông số kỹ thuật, video hướng dẫn và các tài liệu khác.

Kết nối với chúng tôi
Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn.
Bạn cần giúp tìm sản phẩm phù hợp cho dự án của mình? Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về sản phẩm, kỹ thuật hoặc ứng dụng hay muốn hợp tác với chuyên gia kỹ thuật của 3M, hoặc gọi theo số +84 28 54160429.
Bạn cần giúp tìm sản phẩm phù hợp cho dự án của mình? Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về sản phẩm, kỹ thuật hoặc ứng dụng hay muốn hợp tác với chuyên gia kỹ thuật của 3M, hoặc gọi theo số +84 28 54160429.
Chat with US