Building & Construction
Mesh Greyscale Banner

Hỗ trợ của 3M dành cho ngành xây dựng và công trình

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của ngành xây dựng và công trình của 3M.

Hãy hợp tác với nhau! Các sản phẩm của 3M không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn nữa. Nếu bạn cần trợ giúp để tìm sản phẩm phù hợp cho dự án của mình hoặc có câu hỏi khác về các giải pháp 3M, hãy liên hệ với chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi về các Sản phẩm và ứng dụng của ngành xây dựng và công trìnhChúng tôi sẽ trả lời email yêu cầu của bạn trong 24 - 48 giờ làm việc.

Tất cả các trường đều bắt buộc, trừ khi chỉ rõ là không bắt buộc

 • Nhám

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng keo và băng keo công nghiệp 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại:1-800-831-0658
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng keo và băng keo công nghiệp 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-831-0658
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

 • Điện

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng Điện 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-328-0033
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng Điện 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-328-0033
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

 • Màng phim

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng Năng lượng Tái tạo 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-866-499-8857
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng Năng lượng Tái tạo 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-866-499-8857
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI


 • Chống cháy lan

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng keo và băng keo công nghiệp 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại:1-800-328-1687
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng keo và băng keo công nghiệp 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-831-0658
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

 • An toàn cá nhân

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Ngành hàng keo và băng keo công nghiệp 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-328-1687
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Bộ phận Xây dựng và Cải tạo Nhà 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-328-1687
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

 • Băng keo và keo

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Bộ phận Xây dựng và Cải tạo Nhà 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-831-0658
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Bộ phận Xây dựng và Cải tạo Nhà 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1-800-831-0658
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI


 • Sơn chuyên dụng

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Bộ phận Xây dựng và Cải tạo Nhà 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1- 800-494-3552
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

  Địa chỉ
  Công ty 3M
  Bộ phận Xây dựng và Cải tạo Nhà 3M
  Trung tâm 3M
  St. Paul, MN 55144-1000, Hoa Kỳ

  Điện thoại: 1- 800-494-3552
  Gọi từ thứ hai đến thứ sáu
  8h00 đến 17h00 giờ Việt Nam

   


  GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI