1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
 4. Đồ bảo hộ rơi ngã
 5. Không gian hạn chế
 6. Tay cần trục neo và cột trụ
 7. Cột Trụ Đơn Và Tay Đòn Có Thể Điều Chỉnh Cho Hệ Thống 3M™ DBI-SALA® Davit 8518386, 1 Cái

Cột Trụ Đơn Và Tay Đòn Có Thể Điều Chỉnh Cho Hệ Thống 3M™ DBI-SALA® Davit 8518386, 1 Cái

 • 3M ID 7100204336

Cột cần trục và tay đòn có thể điều chỉnh

Tích hợp điểm neo cột 5.000 lb. (22 kN)

Bắt rơi được đánh giá ở tất cả các vị trí cột trụ

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
 • Cột cần trục và tay đòn có thể điều chỉnh
 • Tích hợp điểm neo cột 5.000 lb. (22 kN)
 • Bắt rơi được đánh giá ở tất cả các vị trí cột trụ
 • Ròng rọc sơ cấp và thứ cấp tích hợp

Cột cần trục và tay đòn có thể điều chỉnh 23-1/2 inch đến 42-1/2 inch (59,7 đến 108 cm) với chiều cao điểm neo từ 81,5 inch đến 91,5 inch (207 đến 232,4 cm).

Thuộc tính tiêu biểu