Nhám cuộn 3M Stikit 216U, 02696

3M ID 60440193518
  • Hạn chế tối đa những phần không sử dụng tránh được hiện tượng rách mép giấy nhám
  • 100% bề mặt nhám được sử dụng
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Nhám thanh cuộn với hạt mài nhôm oxit trên nền giấy chuẩn A ( nhẹ ) sử dụng cho mài làm mịn hoặc bước mài cuối cùng trước khi sơn lót.

Nhám thanh cuộn với hạt mài nhôm oxit trên nền giấy chuẩn A ( nhẹ ) sử dụng cho mài làm mịn hoặc bước mài cuối cùng trước khi sơn lót.

  • Hạn chế tối đa những phần không sử dụng tránh được hiện tượng rách mép giấy nhám
  • 100% bề mặt nhám được sử dụng
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
Nguồn
Bảng dữ liệu an toàn