Nhám cuộn 3M Stikit 216U, 02696

  • 3M ID 7010361692

Hạn chế tối đa những phần không sử dụng tránh được hiện tượng rách mép giấy nhám

100% bề mặt nhám được sử dụng

Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452

Xem thêm chi tiết
Các nguồn được xem thường xuyên
Bảng dữ liệu an toàn (PDF, 0B)

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Hạn chế tối đa những phần không sử dụng tránh được hiện tượng rách mép giấy nhám
  • 100% bề mặt nhám được sử dụng
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452
  • Dạng cuộn giúp dễ sử dụng hơn khi được để trên giá đỡ PN5452

Nhám thanh cuộn với hạt mài nhôm oxit trên nền giấy chuẩn A ( nhẹ ) sử dụng cho mài làm mịn hoặc bước mài cuối cùng trước khi sơn lót.

Nhám thanh cuộn với hạt mài nhôm oxit trên nền giấy chuẩn A ( nhẹ ) sử dụng cho mài làm mịn hoặc bước mài cuối cùng trước khi sơn lót.

Thuộc tính tiêu biểu

Tài liệu