1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Băng dính
 4. Miếng dán có thể đóng mở
 5. Miếng dán gai đa dụng
 6. Băng Khóa Dính 3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3561, Trong Suốt , 1 in x 50 yd, Type 400, 2 Cuộn/Thùng

Băng Khóa Dính 3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3561, Trong Suốt , 1 in x 50 yd, Type 400, 2 Cuộn/Thùng

3M ID 70070878692
 • Các đầu hình nấm rõ ràng, lồng vào nhau (mật độ 400 gốc trên inch vuông) cung cấp khả năng buộc chặt chắc chắn, đáng tin cậy và bền có thể đóng mở nhiều lần
 • Sản phẩm cùng loại với mật độ gốc Loại 170 và Loại 250 để cung cấp các kết hợp sức mạnh khác nhau
 • Trong suốt, acrylic, băng dính tốt với nhiều loại chất nền bao gồm kim loại, thủy tinh và nhựa như acrylic, polycarbonate và ABS
 • Dây buộc chắc chắn được giữ chặt bằng một tiếng lách cách, bảo đảm việc dán
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3561 là giải pháp thay thế thuận tiện cho các phương pháp buộc truyền thống, chẳng hạn như vít, đai ốc hoặc bu lông. Nó được thiết kế để cung cấp một giải pháp gắn chặt bền, có thể đóng lại (có thể mở và đóng nhiều lần), liên kết với nhiều loại chất nền bao gồm kim loại, thủy tinh và nhựa như acrylic, polycarbonate và ABS.

 • Các đầu hình nấm rõ ràng, lồng vào nhau (mật độ 400 gốc trên inch vuông) cung cấp khả năng buộc chặt chắc chắn, đáng tin cậy và bền có thể đóng mở nhiều lần
 • Sản phẩm cùng loại với mật độ gốc Loại 170 và Loại 250 để cung cấp các kết hợp sức mạnh khác nhau
 • Trong suốt, acrylic, băng dính tốt với nhiều loại chất nền bao gồm kim loại, thủy tinh và nhựa như acrylic, polycarbonate và ABS
 • Dây buộc chắc chắn được giữ chặt bằng một tiếng lách cách, bảo đảm việc dán