KEO GIA CỐ 3M™ 04240, 200 ML

3M ID 62264338302
  • Công thức độc đáo kết dính nhiều loại nhựa bán cứng
  • Chất hóa học uretan nhanh khô giúp tăng năng suất
  • Keo gia cố sửa chữa hai mặt
  • Keo hiệu suất cao tạo ra một kết dính bền lâu
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo sửa chữa nhựa bán cứng 3M™ sửa chữa hiệu quả cả hư hỏng một mặt và hai mặt trên nhiều loại linh kiện nhựa của ô tô. Keo này thường được dùng để sửa chữa gia cố mặt sau, cũng như để kết dính thông thường. Bạn nên dùng keo uretan hai thành phần hiệu suất cao của chúng tôi để sửa chữa các cản bị hư hỏng và làm lại các mặt linh kiện.

  • Công thức độc đáo kết dính nhiều loại nhựa bán cứng
  • Chất hóa học uretan nhanh khô giúp tăng năng suất
  • Keo gia cố sửa chữa hai mặt
  • Keo hiệu suất cao tạo ra một kết dính bền lâu