Keo đa năng 3M 05887

3M ID 60980109221
Thông tin chi tiết

Keo đa năng 05887, sử dụng để hàn các chi tiết nhựa hoặc làm kín.

Keo đa năng sử dụng để hàn các chi tiết nhựa hoặc làm kín. Thời gian thao tác 8 phút và có thể mài phá sau đó 15 phút, khuyến nghị nên dùng với chất tăng bám dính để độ liên kết được tốt nhất.