1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

3M Băng dính VHB

26 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (26)

26 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Loại keo kết dính

Overall Width (Metric)

Màu sản phẩm

Màng Plastic Acrylic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4920, Khổ 48 in x 36 yd(1,22 m x 32,92 m), 1 Thùng Băng Keo 2 Mặt 3M™ VHB 4910, Khổ 12 mm x 32.92 m, 196 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 5962, Khổ 1.27 m x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4991, Xám, 1 in x 36 yd, 90 mil, 9 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4941, Khổ 1220 mm x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ VHB™ Chịu Nhiệt Cao GPH-160GF TP GY, 1080 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4914-015, Trắng, 600 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4932, Khổ 1.22 m x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Băng keo 2 mặt 3M™ VHB 4910, khổ 24 mm x 32.92 m, 98 cuộn/thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4905, Khổ 1.22 m x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 5915, Đen, 46 in x 36 yd, 16 mil, 1 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 5915P, Khổ 1.22 m x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Giấy tráng keo 90775, khổ 1200 mm x 50 m Băng keo VHB B23F, khổ 1.22 m x 16.46 m, 1 cuộn/thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4959, Trắng, 1 in x 36 yd, 120 mil, 9 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 5925, Đen, 30 in x 36 yd, 25 mil, 1 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4914, Chất Liệu Acrylic, 7 mm x 33 m, 164 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4914-020, Trắng, 600 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4905, Khổ 0.61 m x 11 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 2 Mặt 3M™ VHB™ RP45, Khổ 600 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ VHB™ Chịu Nhiệt Cao GPH-110GF TP GY, 1080 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4991, Xám, 1/2 in x 36 yd, 90 mil, 18 Cuộn/Thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4914, Chất Liệu Acrylic, Khổ 600 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ VHB™ Chịu Nhiệt Cao GPH-060GF TP, Màu Xám, 1080 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng
Next