1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Y tế
  4. Băng và vật liệu băng bó

Nexcare Băng và vật liệu băng bó

11 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (11)

11 Sản phẩm

Băng gạc dán

Băng gạc dán

Miếng dán khép miệng vết thương

Miếng dán khép miệng vết thương

Miếng dán mắt

Miếng dán mắt

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nexcare™ Miếng Dán Vết Thương B100, 3 Miếng/Hộp Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân, Tan, 10 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Opticlude™ Băng Keo Dán Mắt 1537, 62 mm x 46 mm, 20 Patches/Pack Nexcare™ Steri-Strip Chỉ Dán Y Tế H1547, 1/2 in x 4 in, 18 Miếng/Hộp Nexcare™ Tegaderm™ Miếng Dán Vết Thương H3584, 5 Miếng/Hộp Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân, Trong Suốt, 10 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân, Màu Neon, 9 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Băng Keo Cá Nhân Chống Thấm Nước, 25 mm x 65 mm, 5 Miếng/Gói, 10 Gói/Hộp Nexcare™ Tegaderm™ Miếng Dán Vết Thương H1626, 4 in x 4 3/4 in (10 cm x 12 cm), 4 Miếng/Hộp Nexcare™ Tegaderm™ Miếng Dán Vết Thương H1624, 2.375 in x 2.75 in (6 cm x 7 cm), 8 Miếng/Hộp Nexcare™ Opticlude Miếng Dán Mắt 1539, 3.18 in x 2.18 in (81 mm x 55.5 mm), 20 Miếng/Hộp