1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Y tế
  4. Băng và vật liệu băng bó

3M Băng và vật liệu băng bó

32 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (32)

32 Sản phẩm

Băng bó bột và nẹp

Băng bó bột và nẹp

Băng gạc dán

Băng gạc dán

Băng gạc kháng khuẩn

Băng gạc kháng khuẩn

Băng kháng khuẩn IV

Băng kháng khuẩn IV

Băng và băng dính đàn hồi

Băng và băng dính đàn hồi

Băng vết thương hydrocolloid

Băng vết thương hydrocolloid

Băng vết thương không dính

Băng vết thương không dính

Băng vết thương màng trong

Băng vết thương màng trong

Miếng dán khép miệng vết thương

Miếng dán khép miệng vết thương

Miếng dán mắt

Miếng dán mắt

Thuốc bôi vết thương

Thuốc bôi vết thương

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

1629W | Băng phim trong 3M™ TEGADERM™ R1546 | Miếng dán vết thương thay chỉ khâu 3M™ STERI-STRIP™. 90120 | Băng Tegaderm Alginate. 3590 | Băng phim trong có gạc vô trùng 3M™ TEGADERM + PAD™ Băng phim 3M™ Hydrocolloid 9943 1627W | Băng phim trong 3M™ TEGADERM™. 82004 | Bột bó sợi thủy tinh Scotchcast cố định xương gãy 82005 | Bột bó sợi thủy tinh Scotchcast cố định xương gãy 3589 | Băng phim trong có gạc vô trùng 3M™ TEGADERM + PAD™ R1542 | Miếng dán vết thương thay chỉ khâu 3M™ STERI-STRIP™ Băng keo dán mắt - 1537 R1547 | Miếng dán vết thương thay chỉ khâu 3M™ STERI-STRIP™. 3582 | Băng phim trong có gạc vô trùng 3M™ TEGADERM + PAD™ 1658R | Băng phim trong có gel Chlorhexidine Gluconate 3M™ TEGADERM™ CHG. Băng keo dán mắt - 1539 B1557 | Miếng dán vết thương thay chỉ khâu 3M™ STERI-STRIP™ Blend Tone. 1622W | Băng phim trong 3M™ TEGADERM™ 90004 | 'Băng 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid R1540 | Miếng dán vết thương thay chỉ khâu 3M™ STERI-STRIP™ 3586 | Băng phim trong có gạc vô trùng 3M™ TEGADERM + PAD™ 90305 | Băng Tegaderm Alginate Bạc. 1626W | Băng phim trong 3M™ TEGADERM™ Băng hydrocolloid 3M™ 9944 1583 | Băng thun tự dính 3M™COBAN™.
Next