1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

Sản Phẩm 3M dành cho Thành Phần Thiết Bị Y tế

52 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (52)

52 Sản phẩm

Băng dính và màng phim y tế

Băng dính và màng phim y tế

Băng và vật liệu băng bó

Băng và vật liệu băng bó

Thể loại

Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1529 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1526 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1523 Băng keo y tế 1 mặt nhựa dẻo 3M™ 9948 Băng keo 3M™ 9793R Băng keo y tế 3M™ 9969 Băng 3M™ Scotchpak™ polyester 1012 Băng keo y tế 2 mặt Polyester 3M™ 1567 Băng phim 3M™ 9795R Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 9835 Băng keo y tế 1 mặt Polyurethane 3M™ 1567 Băng keo 3M™ 9964 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1525L Băng keo y tế silicon 1 mặt 3M™ 2476P Băng keo y tế 2 mặt 3M™ 1510 Băng phim 3M™ Microfluidic 9984 Băng phim 3M™ Hydrocolloid 9943 Băng keo y tế 2 mặt 3M™ 9877 Băng keo y tế 3M™ 9865 Băng keo y tế 3M™ 1524A Băng keo y tế 3M™ 9917 Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 9865A Băng phim y tế 1 mặt 3M™ 9907W Băng keo y tế 1 mặt 3M™ 1521
Next