1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

Novec Sản Phẩm 3M

10 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (10)

10 Sản phẩm

Chất phủ

Chất phủ

Vật dụng làm sạch

Vật dụng làm sạch

Vật liệu tiên tiến

Vật liệu tiên tiến

Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Dung Dịch Chữa Cháy 3M™ Novec™ 1230, Thùng 55 gal (US) (661 lb, 300 kg) Chất Tẩy Rửa Dạng Xịt 3M™ Novec™ Flux Remover, Chai 12 oz, 6 Chai/Hộp Sơn Phủ Điện Tử 3M™ Novec™ 2704, 1 gal (11 lb, 5 kg)/Chai/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 71IPA, 3,25 gal (33 lb, 15 kg)/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7100, 3,25 gal (33 lb, 15 kg)/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7500, 40 lb (18.1 kg, 3.25 gal)/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7100, Chai Thủy Tinh, 1 gal (12 lb, 5,4 kg)/Chai/Thùng Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 73DE, 5 gal (50 lb, 22,7 kg)/Thùng Chất Tẩy Rửa 3M™ Novec™ Contact Cleaner Plus, Chai 11 oz, 6 Chai/Hộp Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 72DE, 5 gal, (50 lb, 22,7 kg)/Thùng