3M Tờ và cuộn lót vải

9 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (9)

9 Sản phẩm

Nhãn hiệu

Chiều dài (hệ Mét)

Chiều rộng (hệ Mét)

Vật liệu mài mòn

Grit

Trọng lượng ủng hộ

Đai Nhám Vòng 3M™ 981F, L8 60+YF, 52 in x 50 lnyd, Configurable Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A65 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A6 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 307EA, Trọng Lượng A16 JE, 24 in x 100 yd, 1 Hộp/Thùng Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A100 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn Đối Với Quốc Tế Đai Nhám Vòng 3M™ 981F, L8 36+YF, 52 in x 50 lnyd, Configurable Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A16 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A30 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn Cuộn Vải 3M™ Trizact™ 237AA, 26 in x 100 yd, A45 X-weight, 1/Thùng, Giới Hạn