Resources

News & Resources

 • News, Resources, and Information

  A great smile is not achieved by accident. To help you realize the best possible results and be successful, we provide the latest news, downloadable catalogs and brochures, clinical guides and other resources.

 • Optimize your treatment processes with news and information on the latest innovations, techniques and tips.

 • Work more efficiently and achieve better results with the latest news and information.

 • Improve your marketing efforts and help more patients with tips and resources.


Tìm kết quả
 • Thủ thuật tìm kiếm
  Thủ thuật tìm kiếm

  Có Phiếu an toàn hóa chất các sản phẩm 3M cho người sử dụng các chất độc hại.

  3M cho phép bạn truy cập thông tin Phiếu an toàn hóa chất, với điều kiện là sao chép đầy đủ thông tin không được thay đổi trừ khi có sự đồng ý trước của 3M, và không được quyền bán lại hoặc phân phối bản sao cũng như bản gốc nhằm thu lợi.

   

  Tên/Số sản phẩm

  Bạn có thể nhập một tổ hợp gồm chữ và số vào trường Tên/Số sản phẩm, chẳng hạn như đối với tên sản phẩm và số model.

  Ví dụ: chất tẩy rửa bàn ghế 573 khi tìm kiếm chất tẩy rửa bàn ghế và văn phòng 3M™

   

  Định dạng Phiếu an toàn hóa chất và số ID 3M

  Example: 10-0157-770-0160-6830-9

   

  số Phiếu an toàn hóa chất

  Những con số này đôi khi có thể tìm thấy trên bao bì sản phẩm.

   

  Phân đoạn

  Không biết toàn bộ số Phiếu an toàn hóa chất? Chỉ cần nhập ít nhất hai trong số các chữ số.

   

  Câu hỏi Phiếu an toàn hóa chất

  Gọi +84 28 54160429 nếu bạn không thể tìm thấy thông tin cụ thể về SDS.

Phiếu an toàn hóa chất trên trang web này có thể không đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật sở tại. Để có được bản sao Phiếu an toàn hóa chất theo định dạng phù hợp với quy định của pháp luật sở tại, vui lòng liên hệ với công ty 3M sở tại hoặc gọi 84-8-54160429 để biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng cung cấp  thông tin Phiếu an toàn hóa chất trực tuyến cho các nước khác  bằng ngôn ngữ địa phương.

 

Orthodontics Resources

A great smile is not achieved by accident. To help you realize the best possible results and be successful, we provide the latest news, downloadable catalogs and brochures, clinical guides and other resources.

 • Find an Orthodontist Locator

  Increase your visibility to patients searching for an orthodontist and grow your practice with our Orthodontist Locator tool.

  Register your practice

  Edit your existing listing information

 • Paint Your Smile

  An interactive website application that allows patients to "try out" different color rubber bands to see how great their new braces will look and help them make a color selection.

  Go to Paint Your Smile

 • Orthodontic Perspectives Innova

  Read the latest issue of the 3M Orthodontic Perspectives Innova news and gain access to a wide selection of relevant and interesting case studies and articles on orthodontic products and treatment options.

  Read Articles

 • The Incognito™ Appliance System Journal

  Work more efficiently and achieve better results with the latest news and information.

  Read Articles