• Tất cả các trường thông tin là bắt buộc trừ khi được chỉ định tùy chọn

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Submit

Our Apologies...

Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại sau.

Thank You

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm 3M Novec. Chúng tôi đang xử lý thông tin và sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Document icon with checkmark on purple background

Tự tin Chỉ định dung dịch chữa cháy 3M™ Novec™ 1230

Xây dựng thông số kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của khách hàng của bạn với công cụ Build a Spec của chúng tôi. Đội ngũ kỹ sư chữa cháy có kinh nghiệm của chúng tôi đã phát triển ngôn ngữ mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn dễ dàng chỉ định một hệ thống chứa dung dịch Novec 1230 cho dự án của khách hàng của bạn, theo tên hoặc theo các thuộc tính chung.


Bạn có đang viết thông số kỹ thuật cho Dung dịch chữa cháy 3M™ Novec™ 1230 không?

 • Purple icon of fire suppression system nozzle labeled Novec 1230

  Chất chữa cháy là thành phần thiết yếu trong bất kỳ hệ thống chữa cháy nào. Khi bạn tạo một thông số kỹ thuật, các đề xuất của bạn có thể xác định xem liệu con người, tài sản có giá trị hoặc thậm chí toàn bộ doanh nghiệp có sống sót sau hỏa hoạn hay không.

  Chỉ định một tác nhân:

  • An toàn để sử dụng trong không gian bị chiếm dụng
  • Bền vững với môi trường
  • Không dẫn điện
  • Được công nhận bởi các tiêu chuẩn quốc tế như NFPA 2001 và ISO 14520
  • Có khả năng dập tắt đám cháy ở giai đoạn phát sinh
  • Không có dư lượng

Clean Agent Fire Suppression Fluid
Purple icon of fire suppression system nozzle labeled Novec 1230

Copy and paste the following text into your specification or download the full specification example.

 1. Summary of work

  A. Design, supply and install a complete clean agent total flooding fire suppression system using Novec 1230 Fire Protection Fluid (hereafter referred to as SYSTEM) which meets all the performance criteria described herein.
 2. Clean Agent Fire Suppression Fluid

  A. Clean agent fire suppression fluid shall be 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid.

  B. Clean Agent Fluid shall have an Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. ODP as defined by the US EPA.

  C. Clean Agent Fluid shall have a Global Warming Potential (GWP) of < 1 (100 year ITH). GWP as defined by the intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report (IPCC AR5) or in U.S. EPA documentation and approvals.

  D. Clean Agent Fluid shall not be one of these greenhouse gases or ozone depleters; Perfluorocarbons (PFCs), Hydrofluorocarbons (HFCs), and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs).

  E. Clean Agent Fluid must have a minimum safety factor 60% between the design concentration percentage and the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) for Class A and C hazards. For guidance on safety factors for Class B hazards, contact an approved Original Equipment Manufacturer.

  Download Complete Novec™ 1230 Specification Example (Word, 507 KB)

Các quy tắc mua hàng có yêu cầu một chất chữa cháy không có thương hiệu không?

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn nhấn mạnh các tiêu chí khách hàng cụ thể, chẳng hạn như tính bền vững môi trường, biên độ an toàn cho người lưu trú hoặc bảo vệ chống lại sự hư hỏng đĩa cứng trong quá trình xả hệ thống. Chọn lĩnh vực quan tâm của bạn dưới đây để truy cập bản thông số kỹ thuật tập trung vào những cân nhắc đó. Sử dụng các hướng dẫn thông số kỹ thuật này để có được các tính năng quan trọng mà khách hàng của bạn cần.

 • Purple icon of fire suppression system nozzle
  Thông số kỹ thuật không có thương hiệu

  Nếu bạn được yêu cầu chỉ định mà không có tên thương hiệu, bạn cũng có thể chỉ định dựa trên các thuộc tính độc đáo của khí. Dung dịch Novec 1230 kết hợp tính bền vững đặc biệt với biên độ an toàn cao nhất trong số các chất chữa cháy sạch, và không phải là mục tiêu của việc ngừng sản xuất dần.

 • Purple icon of the earth being wrapped with a leaf and stem, representing environmentally friendly
  Thân thiện với môi trường

  Không gây suy giảm ozon không phải là tất cả. Để có các giải pháp bền vững hoàn chỉnh, bạn sẽ muốn có một khí sạch với khả năng gây nóng lên toàn cầu (GWP) <1. Các thông số kỹ thuật dưới đây có thể được sử dụng cho các khách hàng đánh giá cao các sản phẩm bền vững không tuân theo các quy định về biến đổi khí hậu hiện tại hoặc trong tương lai.

 • Purple icon of people with a small heart on the front person
  Biên độ an toàn cao

  Tất cả các khí sạch không có cùng biên độ an toàn. Khi dập tắt đám cháy trong không gian bị chiếm đóng, sự an toàn của tác nhân là một cân nhắc vô cùng quan trọng. Một chìa khóa cho điều đó chính là nồng độ thiết kế tối thiểu được sử dụng. Với tư cách một sản phẩm thay thế cho việc kêu gọi các tác nhân làm sạch theo nhãn hiệu, các sản phẩm có thể được chỉ định bằng cách yêu cầu biên độ an toàn.

 • Purple icon of data center with sound waves
  Ngăn ngừa hư hại ổ đĩa cứng

  Việc giải phóng khí trơ trong đám cháy có thể gây hư hại ổ đĩa cứng. Việc xả trong phòng máy chủ có thể kéo dài 120 giây đối với mối nguy hiểm loại A. (NFPA 2001 5.7.1.1.2.) Tần số, mức âm thanh và thời lượng của âm thanh trong quá trình xả đều góp phần gây ra lỗi ổ đĩa cứng bằng cách làm gián đoạn quá trình theo dõi dữ liệu trên ổ đĩa cứng đang quay. Không báo cáo nào về việc sự xả tác nhân làm sạch hoá chất gây hư hại ổ đĩa cứng.


Non-Branded: Clean Agent Fire Suppression Fluid
Purple icon of fire suppression system nozzle

Copy and paste the following text into your specification or download the full specification example.

 1. Summary of work

  A. Design, supply and install a complete clean agent total flooding fire suppression system using agent manufactured by a reputable manufacturer with a process known as electrochemical fluorination. (Hereafter referred to as SYSTEM)

 2. Clean Agent Fire Suppression Fluid

  A. Agent shall be manufactured at an ISO 9001 and ISO 14001 registered facility.

  B. Clean Agent shall have an Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. ODP as defined by the US EPA.

  C. Clean Agent shall have a Global Warming Potential (GWP) of < 1 (100 year ITH). GWP as defined by the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report (IPCC AR5) or in US EPA documentation and approvals.

  D. Clean Agent shall not be one of these greenhouse gases or ozone depleters; Perfluorocarbons (PFCs), Hydrofluorocarbons (HFCs), and Hydrochlorofluorcarbons (HCFCs).

  E. Agent will not be restricted for use in fire protection due to its Ozone Depletion Potential (ODP) or Global Warming Potential (GWP) and is not targeted for phase-down by the Montreal Protocol, nor subject to the European F-Gas Regulations targeting the phase-down of production and import of HFCs into Europe; and will not be affected by U.S. EPA SNAP regulations which would render it either unacceptable or acceptable subject to narrow use limits.

  F. Clean Agent must have a minimum safety factor 60% between the design concentration percentage and the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) for Class A and C hazards. For guidance on safety factors for Class B hazards, contact an approved Original Equipment Manufacturer.

  G. The minimum extinguishing concentration (MEC) determined by test as witnessed per recognized testing laboratory standards (i.e UL 2166, FM 5600) shall be no greater than 3.3%.

  H. Equipment shall be UL listed and FM approved and extinguishing agent shall be component recognized by UL or FM for use in the system.

  I. System cylinders shall be labeled indicating the system manufacturer and agent brand. System service and refill shall be by an authorized manufacturer’s representative and shall be the agent of the original installation brand.

  Download Complete Non-branded Specification Example (Word, 508 KB)
Copy and paste this text focused on environmental sustainability into your specification
Purple icon of the earth being wrapped with a leaf and stem, representing environmentally friendly

The fire suppression system shall include a 20-year warranty from the clean agent manufacturer that shall warrant the agent against any regulatory or phase down activity for a period of 20 years from the date of installation. The agent manufacturer shall supply a certificate to the end user indicating the date of the warranty and full terms and conditions.

 1. Summary of work

  A. Design, supply and install a complete clean agent total flooding fire suppression system using an environmentally sustainable clean agent.

 2. Clean Agent Fire Suppression Fluid

  A. Clean Agent shall have an Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. ODP as defined by the US EPA.

  B. Clean Agent shall have a Global Warming Potential (GWP) of < 1 (100 year ITH.) GWP as defined by the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report (IPCC AR5) or in US EPA documentation and approvals.

  C. Clean Agent shall not be one of these greenhouse gases or ozone depleters; Perfluorocarbons (PFCs), Hydrofluorocarbons (HFCs), and Hydrochlorofluorcarbons (HCFCs).

  D. System cylinders shall be labeled indicating the system manufacturer and the agent. System shall be refilled with the original clean agent brand.

  E. Agents will not be restricted for use in fire protection due to its Ozone Depletion Potential (ODP) or Global Warming Potential (GWP) and is not targeted for phase-down by the Montreal Protocol, nor subject to the European F-Gas Regulations targeting the phase-down of production and import of HFCs into Europe; and will not be affected by U.S. EPA SNAP regulations which would render it either unacceptable or acceptable subject to narrow use limits.
Copy and paste this text focused on safety of occupants into your specification
Purple icon of people with a small heart on the front person

Clean Agent must have a minimum safety factor 60% between the design concentration percentage and the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) for Class A and C hazards. For guidance on safety factors for Class B hazards, contact an approved Original Equipment Manufacturer.

Copy and paste this text focused on noise concerns into your specification
Purple icon of data center with sound waves

The system shall be certified by the fire suppression system manufacturer to have a noise level during agent discharge not to exceed 110 dB, from 0.5 to 5.0 kHz, for longer than 20 seconds, at a distance of three feet from the gas discharge nozzle. The manufacturer shall supply certified testing documenting measured noise levels recorded by the LZFmax per 1/3 octave band center frequency, or other approved method.

Fire suppression system illustration with Novec 1230 cylinders

Tìm một nhà sản xuất thiết bị được phê chuẩn

Hãy để chúng tôi trả lời câu hỏi về chữa cháy của bạn

Hãy tìm đến đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của chúng tôi để được trả lời câu hỏi và được cung cấp sự hỗ trợ bạn cần về tiêu chuẩn chữa cháy, các quy định và dung dịch Novec 1230.